ACADÈMIA MARIANA

27 agost 2014
Categoria/es: Acadèmia Mariana

PONTIFÍCIA I REIAL ACADÈMIA BIBLIOGRÀFICO-MARIANA. 150 ANIVERSARI

L’Acadèmia Mariana va celebrar joiosament, l’octubre de 2012, el cent cinquantè aniversari de la seva fundació. Durant tots aquests anys la il•lustre institució lleidatana fundada per Mossèn Josep Maria Escolà amb la col•laboració del Dr. Lluis Roca Florejachs i el Sr. Josep Mensa, ha anat obrint un ampli camí en l’espiritualitat mariana a través del culte a la Mare de Déu, la creació literària i artística, i la publicació i difusió d’obres mariològiques des de la seva impremta. El Certamen Marià ha estat el cor que ha alimentat aquesta vida, especialment de la mà dels seus dirigents.

Mossèn Josep Maria Escolà i Cugat va ser el primer director de la insigne institució des de la seva fundació el 12 d’octubre de 1862 fins a la seva mort sobtada, el 9 d’octubre de 1884, als seixanta-quatre anys d’edat. L’Acadèmia Mariana comptà des del primer moment amb la protecció del bisbe Mons. Marià Puigllat, consagrat a Vic precisament el mateix dia de la fundació de l’Acadèmia Mariana. A més de la institució, Mn. Escolà va promoure la construcció del Palau de Maria.

El 4 de novembre de 1884 el Bisbe Dr. Tomàs Costa i Fornaguera nomenà Mn. Josep Antoni Brugulat i Gort director de l’Acadèmia Mariana i ho va ser fins el dia de la seva mort, el 7 de juliol de 1917. Durant aquets anys es va ampliar el Palau de Maria amb la construcció dels dos cossos laterals de l’edifici, a banda i banda del central original.

Després s’obrí un parèntesi en la vida de l’Acadèmia: el 7 de desembre del mateix any el Palau de Maria, en compliment del testament de Mn. Brugulat, passà a ser propietat del bisbe Mons. Josep Miralles Sbert, que ho acceptà en nom del bisbat de Lleida.

El 2 de gener de 1918 es van aprovar els nous estatuts i, en la mateixa data, Mons. Lluis Borràs Perelló fou nomenat nou director de la institució. En temps del seu mandat l’Acadèmia Mariana rebé els títols de Pontifícia i Reial i, també, el patronatge a perpetuïtat per a Lleida de la Verge Blanca de l’Acadèmia.

El mes de febrer de 1958 el bisbe Don Aurelio del Pino nomenà Mn. Salvador Gené Giribet Director de l’Acadèmia Mariana. La mort de Mons. Lluis Borràs havia deixat vacant aquest càrrec, però durant la seva llarga malaltia Mn. Gené ja havia actuat com a auxiliar seu, ja des de l’any 1946, quan només comptava catorze anys i encara era seminarista. Durant aquesta àmplia etapa l’Acadèmia Mariana ha viscut la restauració feta el 1969 i, sobretot la realitzada des de l’any 2003, amb l’ampliació, rehabilitació i embelliment del recinte inaugurat amb tota solemnitat pel bisbe Mons. Francesc Xavier Ciuraneta el 2 d’octubre de 2006. També els certàmens marians anuals s’han enriquit amb la figura del mantenidor.

A partir del 29 d’octubre de 2010, amb el nomenament de Mossèn Antoni Agelet Delpueyo com a Director de l’Acadèmia Mariana signat pel bisbe Mons. Joan Piris, Mons. Salvador Gené passà a ser Director Honorari i promotor dels Certàmens marians anuals en honor de la Mare de Déu de l’Acadèmia. Aquesta activitat Mn. Gené l’ha vingut desenvolupant ininterrompudament durant cinquanta-quatre anys, fins el 2012, any de la celebració del cent cinquantè aniversari.

L’Acadèmia Mariana ha traspassat la fita simbòlica del seu cent cinquantè aniversari de la mà del seu nou Director, el Dr. Joan Viñas i Salas, nomenat el 23 d’octubre de 2011 pel bisbe Mons. Joan Piris. Amb el suport de la Comissió Gestora constituïda el 14 de juny de 2013 i dels seus socis, el Dr. Joan Viñas porta el timó d’aquesta venerable institució eclesial solcant les aigües de la nova evangelització.

El llibre “Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida. 150 aniversari”, realitzada conjuntament per Mons. Salvador Gené i M. Carme Sabador Espuña, secretària de la institució durant el seu mandat, il•lustren i acrediten amb profusió de fotografies i documents el que ha estat l’Acadèmia Mariana i el seu llegat. Una institució a la qual Mons. Gené ha dedicat la seva vida i que continua avançant la seva singladura tenint cura del valuós llegat espiritual i material que ha rebut en una nova etapa encarada igualment amb la intercessió i la llum de Maria, Mare de l’evangelització.

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn