ACADÈMIA MARIANA

SIMPOSIS i TAULES RODONES

 

   Vè Simposi Marià "La dona d’avui ens parla a l’Església"

 Antologia dels simposis marians (2012-2021) 8:12′

 

     IV Simposi Marià: Maria, model de contemplació i compromís, clau per la renovació de l’Església

 

           

                                                                                                                                                 

 

  III. Maria, Mare de la Misericòrdia – 4 i 5 de novembre de 2016

 

  II. Maria, model d’acolliment – 14 i 15 de novembre de 2014

 

  I. Maria de Natzaret, referent humà i cristià – del 19 al 21 d’octubre de 2012