ACADÈMIA MARIANA

Goigs

La paraula “goig” expressa una emoció causada per la contemplació d’una cosa que plau granment, per l’esperança d’obtenir allò que abelleix o per l’adquisició del bé desitjat.

Els “goigs” són una composició poètica, cantada a llaor de la Mare de Déu o d’un sant. Almenys des del segle XII, la literatura llatina medieval ofereix peces en vers o en prosa que exalten els goigs (gaudia) de la Mare de Déu, ja sigui de la seva vida terrenal (l’Anunciació, la Visitació, el Naixement de Jesús, l’Adoració dels Mags, la Presentació al Temple, la Resurrecció, l’Ascensió, la Vinguda de l’Esperit Sant, l’Assumpció, etc.), o no tant sovint, de la seva vida celestial. Els Gaudia Beatae Mariae Virginis foren traduïts i imitats ben aviat en totes les llengües romàniques i germàniques.

A Catalunya hi ha diverses mostres en vers dels goigs terrenals, almenys des del segle XIV, alguna de les quals, podria ésser inclús anterior. La més famosa és la Ballada dels goigs de nostra Dona en vulgar català a ball rodó, conservada al Llibre Vermell de Montserrat. Els goigs celestials, més tardans, deriven sobretot d’un himne llatí atribuït a Tomàs de Canterbury, que comença dient Gaude flore virginali….

A partir del segle XV, els goigs catalans, passen de la lloança a la Mare de Déu en general a advocacions més concretes, la més important de les quals serà la del Roser. També comencen a sorgir goigs a lloança de Jesucrist i els sants. Des del segle XVI, els goigs són impresos en fulls solts i propagats per les confraries i a les esglésies, santuaris i ermites de tots els Països Catalans, amb texts sovint únics a tot arreu, però amb variants segons les diverses edicions. Més modernament, s’anirà afegint en alguns d’elles, la melodía per a ser cantats i el gravat de la imatge invocada.

La literatura popular dels goigs, alhora que un cant místic, una lloança, o la manifestació de pietat envers una advocació de la Verge, de Jesucrist o d’un sant, ha esdevingut també per al fidel, invocació de prec o súplica, per a la intercessió d’ajuda o d’un benefici.

En aquestes planes web hi ha una àmplia col·lecció de Goigs:

En aquest enllaç hi ha els Goigs de les advocacions marianes que anem resseguint des d’aquesta plana web: