ACADÈMIA MARIANA

28 febrer 2015
Categoria/es: Acadèmia Mariana

XIVè ANIVERSARI DE LA BEATIFICACIÓ DE FRANCESC CASTELLÓ

L’ESGLÉSIA DE SANT PERE ACOLLIRÀ LA COMMEMORACIÓ EL XIV ANIVERSARI DE LA BEATIFICACIÓ DE FRANCESC CASTELLÓ

L’església de Sant Pere de Lleida, la que fou en vida la seva parròquia, acollirà el proper 11 de març la commemoració del XIV aniversari de la beatificació del jove màrtir lleidatà Francesc Castelló Aleu, beatificat pel papa Sant Joan Pau II l’11 de març de l’any 2001.

Els actes han estat organitzats per la Comissió Diocesana Pro Canonització del Beat Francesc Castelló, iniciant-se a les 6’30 de la tarda amb el res del Sant Rosari, a càrrec de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que se sumarà a aquesta commemoració celebrant alhora la seva Eucaristia mensual de cada 11 de mes.

A les 7 de la tarda, tindrà lloc la celebració de l’Eucaristia, que enguany serà presidida pel bisbe de Lleida Mons. Joan Piris i solemnitzada per la Coral de l’Hospitalitat de Lourdes.

En la celebració es pregarà especialment per la Maria Castelló Aleu, germana del Beat Francesc Castelló, traspassada el passat 31 de desembre a l’edat de 102 anys a la ciutat de Saragossa on residia.

PRESENTACIÓ DELS NOUS “GOIGS EN LLOANÇA DEL BEAT FRANCESC CASTELLÓ

L’Eucaristia clourà amb el cant dels Goigs en lloança del Beat Francesc Castelló, moment en el qual es farà la presentació i distribució entre els fidels de la nova edició d’aquets goigs, que foren editats per primera vegada l’any 2001, amb motiu de la beatificació del jove màrtir.

La nova edició ha estat impresa artesanalment per l’Impremta de la Diputació de Lleida, amb una delicada ornamentació amb sanefa del pictògraf Enric Crous (1908-1987) i lletres de plom, les més modernes de les quals compten amb una antiguitat de setanta anys. Per l’edició s’han emprat també antigues lletres procedents de l’impremta del Monestir de Montserrat.

NOVA EDICIÓ EN CASTELLÀ DE LA BIOGRAFIA DEL BEAT
Es previst també que coincidint amb aquesta commemoració, surti al carrer la nova i tercera edició, ampliada i actualitzada, de la Biografia del màrtir “Francisco Castelló Aleu, servidor de Dios hasta la muerte”. publicada l’any 2001 i de la qual en fou autor el vicepostulador de la seva causa de Beatificació, el monjo de Montserrat Romuald Díaz Carbonell i actualment esgotada. La nova edició, com les anteriors, ha estat impresa per Publicacions de l’Abadia de Montserrat

VETLLA DE PREGÀRIA “VINT-I-QUATRE HORES PER AL SENYOR”

La Commemoració d’aquest XV aniversari, tindrà continuïtat a partir de les 8 de la tarda, amb l’inici d’una Vetlla de Pregària amb el lema “Vint-i-quatre hores per al Senyor”, seguint el desig del Papa Francesc de pregar universalment per l’Església Perseguida i pels màrtirs del S. XXI.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn