ACADÈMIA MARIANA

17 abril 2005
Categoria/es: Acadèmia Mariana

TROBADA DE LES BLANQUES

El 17 d’abril, l’Associació de les Blanques de Lleida, inclosa dins l’Acadèmia Mariana, va celebrar la seva trobada anual. Enguany tingué lloc a la capella de la Residència del Cor de Maria, donat que és allí on es custòdia la imatge de la Mare de Déu, la Verge Blanca, patrona de Lleida, per la restauració de l’edifici de l’Acadèmia.

La capella va estar plena i la trobada començà amb la missa que presidí el Sr. Bisbe. Tot seguit va haver quatre parlaments realitzats per membres de la junta de l’Associació, els quals feren referència a les obres que s’han dut a terme en l’edifici i l’estat actual, al potencial pastoral i cultural que pot oferir l’Acadèmia en el futur, a les noves adquisicions del museu de l’Acadèmia i a com s’ha aconseguit fer front a totes les despeses que aquest projecte ha originat. En els esmentats parlaments es va coincidir en reconèixer l’empenta donada pel Sr. Bisbe i la tasca que han realitzat tant el Director de l’Acadèmia com l’arquitecte de l’obra, ja que aquesta s’ha desenvolupat dintre d’un gust exquisit que manté el conjunt com una elegant i sensible manifestació del modernisme lleidatà.

Per finalitzar, la Coral del Cercle de Belles Arts va oferir als assistents un concert que va estar ple de moments significativament emotius. L’última peça cantada va ser el Virolai, com a homenatge al 125è aniversari d’aquest himne a la Mare de Déu.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn