ACADÈMIA MARIANA

22 juny 2018
Categoria/es: Acadèmia Mariana

L?ARXIU-BIBLIOTECA DE L?ACADÈMIA MARIANA

 

Un dels més preuats tresors de l’Acadèmia Mariana, a més del magnífic edifici que l’acull, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat l’any 2010, és el patrimoni bibliogràfic d’aquesta institució que ja ha celebrat cent cinquanta-cinc anys de vida.

El Pla Bibliogràfic Marià

L’Acadèmia Mariana era inicialment una societat de literats amb l’objectiu d’escriure, publicar i propagar llibres i escrits marians. Aquesta idea intel·lectual es plasmà en l’advocació mariana escollida: la Mare de Déu de l’Acadèmia Bibliogràfica.

D’acord amb la seva voluntat fundacional, l’Acadèmia va desenvolupar un ambiciós Pla Bibliogràfic que servís els objectius d’honorar la Mare de Déu a través de la literatura. Un aspecte essencial del Pla consistí des del primer moment a promoure un projecte editorial propi amb la publicació de llibres relacionats amb la Mare de Déu. Les edicions havien de ser de mida petita i baix preu perquè hi hagués més possibilitat de difusió. L’edició de llibres s’oferia a la impremta que oferís millors condicions, fins que es decidí establir impremta pròpia, l’any 1877, degut al creixent nombre de publicacions. Aquestes eren les seves temàtiques:

1.- Publicacions institucionals: El Calendario Mariano, amb el santoral i festes de la Mare de Déu, poesies i lectures de tema marià; els Anales (posteriorment Todo para Maria), amb tot allò relacionat amb la vida i activitats de la institució, els reglaments i catàlegs. També cada certamen comptà amb la corresponent publicació del veredicte del jurat, els discursos i els treballs guardonats.

2.- Opuscles i llibres marians (novenes, devocionaris, exercicis de pietat i llibres d’oracions); i mariològics (estudis teològics).

3.- Llibres de temàtica no mariana: L’extraordinària producció bibliogràfica van donar a l’Acadèmia una gran influència cultural a Lleida, Catalunya, Espanya i, també, a nivell internacional.

Quasi a la vegada, l’Acadèmia Mariana es va proposà la formació d’una biblioteca especialitzada en la Mare de Déu. Amb aquesta finalitat, mossèn Josep Maria Escolà, el fundador, convidà als socis a enviar llibres marians que, juntament amb les publicacions de l’Acadèmia, conformarien una exclusiva Biblioteca Mariana. Alguns dels seus llibres es van perdre durant la Guerra Civil. Però es encara conserven obres de gran valor, com el Breviarum Marianum de Mossèn Josep Escolà, manuscrit i amb magnífiques estampes marianes, publicat el 1858 sota la protecció de sant Antoni Maria Claret; i el Llibre d’Or, obert el 1896, amb més de tres-centes dedicatòries i signatures de les personalitats que han visitat l’Acadèmia Mariana i dels mantenidors dels certàmens.

L’Acadèmia Mariana ja no disposa de l’espai original de la Biblioteca ni la Impremta. Però actualment s’està recuperant el seu extraordinari Fons Bibliogràfic. Josep Segués, Arxiver-Bibliotecari de l’Acadèmia Mariana és el gran artífex d’aquesta tasca ingent de classificació del valuós material que realitza des de fa dos anys. Inicialment ha ordenat els llibres dels Anales i dels certàmens, continuant pels libres de teologia, i els editats per l’Acadèmia Mariana dedicats a la Mare de Déu. També està classificant actes i documents testamentaris; llibres de comptabilitat; l’arxiu fotogràfic; sermons, novenes i llibres marians. Un capítol importantíssim del fons és el que està dedicat a la música.

Des de les obres de restauració de l’edifici, la Biblioteca del Seminari conserva els llibres de temàtica no mariana del fons bibliogràfic de l’Acadèmia Mariana.

Amb gran perseverança i dedicació sistemàtica i il·lusionada com a arxiver-bibliotecari de l’Acadèmia Mariana, Josep Segués està fent realitat la recuperació del fons bibliogràfic identitari d’aquesta institució. És un gran pas a l’espera de poder catalogar-lo, divulgar-lo i obrir-lo als estudiosos de la mariologia, devots de la Mare de Déu i al públic interessat. També seria una gran ocasió per trobar algun sponsor que vulgui fer-se càrrec de finançar-ne la seva digitalització. És així com l’Arxiu- Biblioteca de l’Acadèmia Bibliogràfico-Mariana es podria obrir i compartir a bastament.

A la vegada, ja des d’ara, Josep Segués es disposa a informar d’esdeveniments significatius de l’Acadèmia Mariana que ben segur ens ajudaran a conèixer-la i estimar-la més. S’aniran publicant en aquesta plana web sota el títol "Ara fa cent anys…" i s’agruparan a l’apartat d’Efemèrides de l’Acadèmia Mariana,.

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn