ACADÈMIA MARIANA

29 març 2022
Categoria/es: Acadèmia Mariana

L’ACADÈMIA MARIANA CONSERVA UNA RELÍQUIA DEL VESTIT DE LA MARE DE DÉU

L’Oratori de l’Acadèmia Mariana conserva una preuada relíquia d’indubtable valor religiós, artístic i històric. Es considerat com l’altre “tresor” de la institució, a més del cor de plata de la Mare de Déu. Es tracta d’un petit trosset del considerat vestit de la Mare de Déu, que es conserva en un artístic ostensori d’argent treballat en obra de gran filigrana,

La relíquia i el seu reliquiari era un regal del conseller general de l’Acadèmia Mariana a Amèrica, el veneçolà don Armendoro de Urdaneta. El maig de 1894 arribà a Lleida procedent de Roma duta pel Rvd. Domingo Lamolla, capellà de l’Acadèmia Mariana, en un estoig de fusta folrat amb vellut vermell. Darrere l’ostensori i marcat al vellut hi ha el segell oficial de la relíquia: Guglielmo Gaudenzi, del negociat del sagrat de Roma.

Per donar-li la benvinguda i solemnitzar la seva veneració, el dissabte 26 de maig d’aquell any la ciutat va festejar l’arribada de la relíquia amb una funció solemne religiosa a l’Oratori de l’Acadèmia, amb el res del rosari i salve cantats per la Capella de Música de la Mare de Déu de l’Acadèmia. Finalitzada la funció religiosa, es va poder venerar la relíquia que havia estat exposada durant tot el dia. Posteriorment fou dipositada a l’altar de l’Oratori de l’Acadèmia. Salvada miraculosament de la Guerra Civil, el bisbe Aurelio del Pino Gómez el 27 de setembre de 1955 signà un decret autoritzant la seva pública veneració. A continuació el transcrivim el text del decret traduït del llatí al català:

Diòcesi de Lleida

NOS, AURELIO DEL PINO GÓMEZ, BISBE DE LA DIÒCESI DE LLEIDA

Donem fe a tots els qui llegiran aquestes lletres que hem examinat la relíquia de la benaurada Verge Maria, lligada amb fil de seda vermell i precintada amb un segell completament íntegre. Es guarda en un estoig d’argent de forma ovalada a l’Oratori de l’Acadèmia Bibliogràfico Mariana d’aquesta ciutat. I per això, d’acord amb els cànons 1283 i 1285 autoritzem que sigui exposat en pública veneració.

Lleida, 27 de setembre de 1955

La relíquia s’ha tret en comptades ocasions per a ser exposada i venerada. La darrera fou amb motiu del Jubileu de l’any 2000, el dia 2 d’octubre en la festa de la Verge Blanca de l’Acadèmia, en les Misses celebrades per Mons. Salvador Gené, aleshores director de l’Acadèmia Mariana, a les 12 del migdia, i per Mons. Francesc Xavier Ciuraneta, l’aleshores bisbe de Lleida, a les 8 del vespre.

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn