ACADÈMIA MARIANA

19 novembre 2022
Categoria/es: Acadèmia Mariana

LA PARRÒQUIA DEL CARME DONA LA COL·LECCIÓ DE MEDALLES A L’ACADÈMIA MARIANA

 2084 MEDALLES MAJORMENT MARIANES DEL LLEGAT DE LA FAMÍLIA TORRES GRAELL

 

L’Oratori de la Verge Blanca de l’Acadèmia ha acollit l’acte de donació de la Col·lecció de Medalles de la Parròquia del Carme a l’Acadèmia Mariana durant la celebració de l’eucaristia de les 12 del migdia. Iniciada després del res de l’Angelus, ha estat presidida per Mn. Gerard Soler, capellà de l’Oratori, concelebrant amb Mn. Jaume Pons i Mn. Joan Ramon Ezquerra, rectors de la Parròquia del Carme.

Entre els assistents hi havia Roger Torres Graell i la seva esposa Magda Aguiló, i Francesca Agustí viuda de Joan Lluis Torres Graell i representant de l’Acadèmia Mariana que dirigeix Yolanda Soria, que també ha participat a l’acte acompanyada d’altres membres de la Junta Directiva.

Mn. Gerard ha destacat la delicadesa de la família Torres Graell que va donar la Col·lecció de Medalles a la Parròquia del Carme i la delicadesa d’aquesta parròquia de donar-la a l’Acadèmia Mariana. Roger Torres Graell, representant els quatre fills de Maria Graell, dos dels quals ja difunts, ha recordat la devoció a la Mare de Déu de la mare Maria Graell i el treball pacient de reunir les medalles, classificant i organitzant la col·lecció i fent créixer l’estimació dels seus fills per la Mare de Déu: “Gràcies a la Maria Graell acs avui tenim aquesta Col·lecció i avui som aquí”. També Francesca Agustí ha recordat amb tendresa la seva sogra i Mn. Joan Ramon Ezquerra ha destacat que “L’Acadèmia Mariana com a centre de la devoció de la Mare de Déu és el lloc més adient i visible per a la Col·lecció de Medalles.”

Les 2.084 medalles d’advocacions de la Mare de Déu, de sants, de relíquies i altres, de diferents indrets del món, havien estat col·leccionades al llarg de la seva vida per Na Maria Dolors Graell. En compliment de la seva voluntat, els seus fills M. Carme, Albert, Roger i Joan Lluís Torres Graell van donar la Col·lecció a la Parròquia del Carme, a través del seu rector Mn. Joan Mora, amb ocasió de la commemoració del Cinquantenari, l’any 2009.

Considerant que la col·lecció és un tresor digne de ser ben conservat, exposat i estudiat, la Parròquia del Carme, comptant amb el beneplàcit dels donants, i de comú acord amb la Junta Directiva de l’Acadèmia Mariana, l’ha transferit a aquesta institució diocesana que podrà garantir la seva conservació, estudi i difusió.

Les medalles estan distribuïdes en 48 panells folrats de vellut vermell, conservats en vuit capses, entre elles una arqueta de fusta treballada i una vitrina-expositor, el llibre de registre original i el registre informatitzat. Es va mostrar al públic per primera vegada els dies 15 i 16 de juliol de 2021 a l’Espai Mossèn Joan de la Parròquia del Carme amb ocasió de la festa patronal, i van ser visitades per nombroses persones entre les quals cal destacar el bisbe Salvador Giménez i el bisbe emèrit Joan Piris. La Col·lecció està arranjada, catalogada, transcrita i informatitzada en un treball impecable, exhaustiu i de gran valor que han realitzat Isabel Biosca, Maria Pilar Oliva i Francesc Comaposada que han preparat amb molta il·lusió la Col·lecció de Medalles com un obsequi a la Mare de Déu.

El proper dia 8 de desembre la Col·lecció de Medalles es podrà veure exposada a l’Oratori de la Verge Blanca de l’Acadèmia, després de l’Eucaristia de la Solemnitat de la Immaculada Concepció a les 18 h. 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn