ACADÈMIA MARIANA

1 octubre 2016
Categoria/es: Acadèmia Mariana

LA MARE DE DÉU DE L’ACADÈMIA DE LLEIDA

El poble cristià té una singular devoció per la Mare de Déu; es correspon amb la missió fonamental que li va confiar Déu en la Història de la Salvació. Al llarg dels segles l’ha venerat amb múltiples advocacions que expressen proximitat a la seva vida diària i protecció per a la salvaguarda de dificultats i perills. També necessitem la seva ajuda per a la presentació de l’evangeli del seu Fill als altres, en tot moment i en qualsevol circumstància. Aquesta glossa vol introduir un breu record de les advocacions marianes que ens afecten a nosaltres, o bé per ser titular o patrona de la nostra parròquia o del nostre poble, o bé perquè porta el nom de la nostra confraria o germandat. Us animo a continuar fomentant la devoció a la Mare de Déu entre els membres més joves de les vostres famílies i comunitats. 

En concret, em referiré a la VERGE BLANCA DE L’ACADÈMIA, Patrona de la ciutat de Lleida des de fa setanta anys. Tots recordeu la seva imatge i molts conserveu en les vostres llars una reproducció en pintura o escultura que us ajuda en l’oració diària. Tots sabeu que es venera en una institució molt estimada a la ciutat, l’Acadèmia Mariana, un edifici restaurat fa uns pocs anys i on se celebren multitud d’actes diocesans en diferents moments del curs pastoral, des dels recessos mensuals dels sacerdots fins a les reunions dels Consells de la nostra Diòcesi i trobades dels diferents sectors pastorals.

Amb motiu de la celebració de la seva festa, fixada el 2 d’octubre, s’organitzen una infinitat d’activitats per ressaltar aquesta advocació i perquè totes les famílies la tinguin com intercessora i sàpiguen agrair als seus avantpassats el llegat que ens van deixar. La Junta Directiva de l’Acadèmia organitza diversos concursos literaris, prepara els actes de culte, convida a altres entitats marianes i procura expandir la devoció a la Verge per tot arreu. Em sembla molt important la participació de tots els lleidatans en actes tan significatius, tant pel que tenen de cultura i tradició com, sobretot, per l’afecte que manifesta cadascú a la Mare del Cel.

Em consta que durant aquests dies han aparegut diversos articles sobre aquesta venerada advocació, sobre l’aniversari del patronatge, sobre la restauració del retaule de la capella, sobre l’edifici que l’alberga i sobre els actes que s’organitzen. També podeu trobar abundant bibliografia sobre tots ells en els últims cent anys. Em limito amb aquestes línies a proposar uns suggeriments:

– Que els pares i avis doneu alguna referència de la Mare de Déu als vostres fills i néts.

– Que els professors de religió i els col·legis catòlics dediquin part del seu temps a explicar aquesta tradició de la nostra ciutat.

– Que les parròquies organitzin un acte oracional o cultural sobre aquesta advocació i convidin als feligresos a participar dels actes de l’Acadèmia Mariana.

– Que les comunitats religioses tinguin present en la seva activitat ordinària aquesta estimada advocació de la gent de Lleida.

– Que els membres de les confraries i germandats dirigeixin al Senyor oracions, de manera especial en aquests dies, perquè la seva Mare els augmenti la coherència i la fidelitat.

També us aconsello que visiteu la seu de l’Acadèmia i reseu en presència de la Mare de Déu. Acabo amb un agraïment especial a tots aquells que es responsabilitzen i promouen els actes que la nostra ciutat dedica a la seva Patrona.

+ Salvador Giménez, bisbe de Lleida

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn