ACADÈMIA MARIANA

26 agost 2014
Categoria/es: Acadèmia Mariana

LA JOIA DE L?EVANGELI AMB MARIA

El Papa Francesc ens ha fet, en el seu primer any de pontificat, un regal excepcional: l’exhortació evangèlica “Evangelii gaudium”. Adreçada a tot el poble de Déu, l’alegria de l’Evangeli dóna pautes per fer de la pròpia vida una experiència de joia fonamentada en Crist i la seva Bona Nova.

La reflexió profunda feta amb paraules senzilles i estil planer és de fàcil lectura i alena un entusiasme que convida a seguir les orientacions que dóna el Papa. El seu és un magisteri testimonial, arrelat en la fe viscuda i anunciada amb tendresa i entranyes de misericòrdia.

Així és com tracta la situació actual del món, especialment l’occidental, fent referència als grans i accelerats canvis que s’han produït darrerament. L’evangelització també implica un camí de diàleg al servei del desenvolupament de l’esser humà i el bé comú. La Paraula de Déu ensenya que en el germà hi ha la permanent prolongació de l’Encarnació per a cada un de nosaltres. I anima a posar en pràctica la paraula encarnada fent obres de justícia i caritat on aquesta paraula sigui fecunda: “El que compta és primer que res «la fe que es fa activa per la caritat»”

Al subratllar la ineludible dimensió social de l’Evangeli, el Papa diu que l’Església proclama “l’evangeli de la pau” i convida a dissenyar una cultura del diàleg per a construir-la, tot encoratjant els cristians a manifestar-la sempre en les seves paraules, actituds i accions. I marca els camins que ha de recórrer l’Església en els propers anys seguint decididament mandat missioner de Jesús: “Aneu a tots els pobles…”

Amb mirada positiva i ferma davant dels desafiaments actuals que presenta la fe i la crisi del compromís comunitari el Papa ens recomana ser evangelitzadors amb esperit -que preguen i treballen-, i proposa amb radicalitat la conversió pastoral per a “constituir-nos en estat permanent de missió”. Repeteix amb insistència: “No us deixeu robar la comunitat!; no us deixeu robar l’evangeli!, no us deixeu robar la força missionera!”. Amb la mateixa insistència el papa Francesc anima a viure en un nivell superior, donant la vida pels altres, sense perdre la joia, el coratge i el lliurament esperançat perquè “al cor de l’Evangeli resplendeix la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist mort i ressuscitat.”

Finalment, el Papa acaba l’Exhortació invocant la intercessió de Maria, mare de l’evangelització, perquè ens ajudi a comprendre l’esperit de la nova evangelització. Maria és “l’estel de la nova evangelització”, el regal de Jesús al seu poble “perquè la joia de l’Evangeli arribi fins als confins de la terra i cap perifèria no es privi de la seva llum.”

Aquestes són les seves paraules:


Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn