ACADÈMIA MARIANA

28 juny 2015
Categoria/es: Acadèmia Mariana

LA BIBLIOTECA DEL SEMINARI, ARXIU DE CONEIXEMENT

El Sr. Hug Banyeres, director de la Biblioteca del Seminari, ha publicat un article al Diari Segre d’aquest diumenge on parla del valuós fons bibliogràfic que s’hi conserva.


La Biblioteca del Seminari de Lleida acull per fi els milers de volums que ha anat acumulant al llarg dels segles, part dels quals eren des del 1981 en dependències de difícil accés de la Catedral.

Les Decretales Pontificias del papa Gregori IX promulgades el 1234, les Constitucions de Catalunya del 1704, una bíblia en espanyol i hebreu o la Filosofia Fonamental del Dr. Jaume Balmes. Són alguns dels aproximadament 70.000 (a falta del recompte definitiu) volums de teologia, filosofia, història, textos jurídics, medicina, geografia, matemàtiques o ciències físiques, entre altres temàtiques, del fons de la biblioteca del Seminari de Lleida. Títols que des de fa poques setmanes poden consultar-se a la flamant biblioteca de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL) després d’anys de periples. Allà van ser traslladats des de la Catedral per estar a l’abast d’experts, alumnes i públic, prèvia autorització.

No en va, alguns són incunables. Segons el director de la Biblioteca, Hug Banyeres, els volums conformen el gruix de la biblioteca dels seminaristes, que es va començar a gestar al segle XVIII. Una de les primeres notícies de la seua creació data del 1772, quan el bisbe Sánchez va instal·lar el seminari al col·legi dels jesuïtes. Amb els anys i successius prelats, la biblioteca va anar augmentant, encara que es desconeix què va passar a la Tercera Guerra Carlina (1872-1876) al ser confiscat el seminari.

Del que sí que existeix constància és que, posteriorment, el 1893, el mateix any en el qual es va crear el Museu Diocesà, el bisbe Messeguer els va dipositar en el que llavors va ser el seminari, l’actual edifici del Rectorat de la UdL. El mateix prelat que es va encarregar de preservar l’art va vetllar pels llibres i el coneixement que transmetien. El 1936 van ser traslladats al Roser. Molts van desaparèixer.

El 1981, amb la creació del nou seminari es van guardar a la Catedral els que no cabien al nou equipament del carrer Canonge Brugulat. I allà, gairebé inaccessibles i oblidats, es van quedar fins aquest passat mes de maig, quan el bisbe Piris va decidir traslladar-los per ser dipositats als moderns equipaments que permeten la seua conservació òptima. Podria ser el seu retorn a casa definitiu.

Entre les joies que guarda la biblioteca del seminari destaca la primera edició gairebé completa de les obres de mossèn Cinto Verdaguer. També s’hi troba una bíblia en espanyol i en hebreu i les Constitucions i altres drets de Catalunya.

Amb motiu de les obres de rehabilitació de l’edifici, per ordre del bisbe Ciuraneta, es va traslladar a la Biblioteca del Seminari bona part del fons bibliogràfic de l’Acadèmia Mariana, cedint-se les obres que no són de temàtica mariana. Aquestes darreres han retornat a l’Acadèmia Mariana, el seu emplaçament originari.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn