ACADÈMIA MARIANA

13 setembre 2018
Categoria/es: Acadèmia Mariana

JORNADA DE L?ENVIAMENT A LA CATEDRAL

El Bisbat de Lleida ha iniciat el curs amb la cerimònia de l’Enviament, celebrada a la Catedral presidida pel Bisbe Salvador. Després de la Lectura de la Paraula, el Bisbe Salvador s’ha adreçat a tots els assistents amb unes paraules d’agraïment per la seva presència a l’església mare de la diòcesi i per la seva tasca.

El Bisbe va destacar a continuació que "hem de demanar al Senyor que ens doni l’alegria i el coratge de viure amb coherència per predicar el Crist". En aquest sentit va destacar que "hem de demanar a Jesucrist actituds bàsiques per viure la fe". Així mateix va recordar que "el Papa Sant Joan Pau II parlava de què la nostra Església fos una casa i una escola de comunió. I remarco la paraula escola perquè tots aprenem del Crist".

Per això va afirmar que "voldria que tots els agents de pastoral estiguin preocupats per la nostra formació, seguint l’objectiu del pla de pastoral per aquest any". "És important que tots fem un esforç per trobar una formació no només de conceptes i de paraules, sinó també de vida". A més a més va remarcar que "necessitem més que mai viure la fe i donar un testimoni joiós per comunicar el Crist".

Després de les paraules del Bisbe Salvador representants de les diferents delegacions diocesanes (catequesi, joventut, ensenyament, família, missions, esplais) van entregar un objecte representatiu de la seva activitat com a símbol de la feina prevista per aquest curs. A continuació, el Bisbe i la comunitat van reeditar el diàleg de l’Enviament, un moment en el qual els fidels es comprometen a viure i transmetre l’alegria de la Paraula de Déu.

A través d’aquesta cerimònia, que enguany ha estat preparada per Càritas diocesana, els nombrosos fidels congregats a la Catedral procedents de tot el bisbat, hem expressat amb el signe de de l’enviament, tot demanant a Déu Pare: “infon en els nostres cors l’amor del teu regne, posa en els nostres llavis i en les nostres obres la teva Paraula de salvació i concedeix-nos l’alegria de col·laborar al creixement de l’Església.” A la vegada el Bisbe ha fet la Imposició de mans perquè la gràcia de l’Esperit Sant davalli damunt nostre per poder exercir el nostre servei en l’Església.

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn