ACADÈMIA MARIANA

7 novembre 2021
Categoria/es: Acadèmia Mariana

EL V SIMPOSI MARIÀ REIVINDICA EL PAPER DE LA DONA EN L?ESGLÉSIA

El Simposi Marià que organitza bianualment l’Acadèmia Mariana conjuntament amb l’Institut de Ciències Religioses de Lleida, endarrerit un any en aquesta cinquena edició a causa de la pandèmia, ha estat dedicat a “aprofundir en el paper de la dona en la societat i en l’Església per poder fer alguna aportació en la fase diocesana del Sínode que el papa Francesc ha convocat a tota l’Església.” S’ha iniciat amb una sentida pregària dirigida pel Bisbe Salvador, seguida d’unes paraules de benvinguda del director de l’Acadèmia Mariana, doctor Joan Viñas, donant pas a les ponents presentades per la senyora Francesca Agustí.

A través de la ponència teològica “Dones i Església” la doctora Mar Pérez ha fet una reflexió inicial sobre la misogínia a occident que es fonamenta en tres pilars: el món grec i, en concret, Aristòtil que va encunyar l’expressió “sexe dèbil”; l’herència de l’Eva del Gènesi “per una interpretació hermenèutica que caldria revisar”, que considera l’engany de la dona i fonamenta la seva submissió a l’home; i, finalment, el món grecoromà que atribueix a la dona la condició de ser portadora de tots els mals segons el mite de Pandora.

La vicedirectora de l’IREL ha continuat revisant la presència de la dona a la Sagrada Escriptura, fixant-se en el passatge evangèlic de Marta i Maria (Lc 10,38-42) per deixar clar que “Jesús no critica la diaconia o servei, sinó l’excés d’activitat i obre a la dona l’escolta de la Paraula de Déu”. Centrant-se en les cartes autèntiques de sant Pau, la doctora Pérez ha argumentat en contra de la tradicional misogínia atribuïda a l’apòstol. En concret, ha fet referència a dones prominents i reconegudes de les seves comunitats i en les que Pau confia – Evòdia i Síntique (Fl 4,2-3), Febe (Rm 16,1), Júnia…- a fi de posar de relleu el tracte d’igualtat home-dona en l’apostolat: “Sant Pau respecta les dones com a col·legues en un sentit ple i elogia la seva entrega a l’obra eclesial”.

Amb tot, la ponent ha posat exemples de reconstrucció androcèntrica del cristianisme primitiu per part de biblistes i exegetes, especialment de l’Edat Mitjana, abans de passar a analitzar la situació de la dona a l’Església actual. “Cap document d’Església té en compte l’opinió de les dones … no els hi demana la col·laboració perquè són invisibles jeràrquicament”. Des d’una perspectiva més personal i amb una visió no massa esperançada, malgrat les tímides aportacions del papa Francesc, la teòloga ha demanat que “es deixi de mirar les dones amb recel i s’escoltin les experiències femenines de compromís amb l’evangeli i abordar la qüestió del diaconat i sacerdoci femení amb netedat de cor”. També ha reivindicat la gran aportació que pot fer la dona davant dels reptes socials i eclesials d’avui, així com la necessitat de que l’Església “se senti interpel·lada pel moviment feminista que reclama la igualtat real de la dona i tingui un paper constructiu davant la barbàrie de dones assassinades i violades”.

La doctora Mar Pérez ha acabat les seves brillants i valentes reflexions bíbliques i personals, fetes “des de l’amor més sincer a la nostra Església” apostant per la conveniència de llegir la Sagrada Escriptura d’una manera integral i fer una revisió hermenèutica de textos que s’han interpretat de forma interessada per a defensar el sotmetiment de la dona: “No és gaire cristià que la dona tingui sovint un paper marginal dins de l’Església. Homes i dones hem de caminar junts per portar l’evangeli de Jesús: aquest ha de ser el nostre objectiu.”

Seguidament s’han presentat dues experiències pràctiques. Amb la “Visió femenina centrada en l’atenció́ a les persones vulnerables”, la senyora Maria José Rosell, professora de la UdL i Secretària General de Càritas, ha centrat la seva exposició en els concepte de cura i vulnerabilitat. Ha deixat clar que “la cura no és una professió, sinó una actitud humana, necessària per a l’existència” que no hauria de ser exclusiva de la dona, encara que tradicionalment hagi estat a les seves mans. Per vulnerabilitat s’entén la fragilitat que tots tenim, però cal atansar-nos-hi a partir de la realitat -que cadascú crea d’acord amb el seu punt de vista- posant la persona al centre: “aproximar-se al pròxim vol dir que vull veure la realitat, m’hi poso en contacte i veig l’altre com un germà, sense despersonalitzar-lo”.

La senyora Margarida Llop, pedagoga i animadora de comunitat de la parròquia de Montserrat ha explicat la seva experiència particular, entesa com una crida a una vida més compromesa. Ha destacat la importància de la formació que l’ha portat a fer un projecte de parròquia acollidora seguint el model de Maria de Natzaret. Ha fet una reivindicació esperançada del principi d’igualtat home-dona en l’Església: “tots hem de sumar” i aconseguir-ho “també depèn de nosaltres mateixes, les dones, amb la nostra dedicació i la nostra voluntat, sense por”. Per això ha ressaltat la necessitat “de formar uns cristians ferms en l’essencial i humilment joiosos en la seva fe.” (sant Joan Pau II)

El Simposi ha acabat amb un ric col·loqui entre els assistents presencials i els que s’havien connectat per seguir-lo virtualment, posant en relleu el reclam de la igualtat dins de l’Església alhora que animar-nos “a seguir treballant fent camí per a la renovació.”

Coincidint amb el Simposi el reconegut etnògraf lleidatà Creu de Sant Jordi Joan Bellmunt i Figueras ha fet donació a l’Acadèmia Mariana de 150 volums de temàtica mariana. Aquest tresor bibliogràfic ja té un espai propi dins de la Biblioteca-Arxiu de la institució que els assistents al Simposi han tingut l’oportunitat de visitar durant la jornada.

 

 

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn