ACADÈMIA MARIANA

6 abril 2016
Categoria/es: Acadèmia Mariana

EL FONS BIBLIOGRÀFIC DE LA MARIANA JA VEU LA LLUM

El Fons Bibliogràfic marià que va retornar fa uns mesos al seu emplaçament original de l’Acadèmia Mariana, s’ha començat a descobrir i classificar en una sala de l’edifici habilitada especialment per a acollir-lo. Allí mateix es guardaven en més de setanta caixes els llibres, partitures i altres materials originats al llarg de la història de l’Acadèmia Mariana, a través dels certàmens i la impremta pròpia que tenia la institució.

Al llarg de les darreres setmanes el senyor Josep Segués ha anat classificant i disposant aquest valuós material en estanteries, amb l’assessorament de la senyora Teresa Maria Figuerola, bibliotecònoma. El treball l’ha fet amb una gran dedicació de temps, esforç i il·lusió. Amb tan bons ingredients el resultat ha estat ‘miraculós’. Des d’ara el fons bibliogràfic identitari de l’Acadèmia Bibliogràfico-Mariana ja ha vist la llum i espera ser inventariat. Aquest serà un gran pas per poder-ne fer divulgació, mentre es concretin les condicions de conservació i la seva ubicació més adient. I una bona notícia per als estudiosos de la mariologia i devots de la Mare de Déu. 

Des de les obres de restauració de l’edifici, la major part del material bibliogràfic s’ha guardat a la Biblioteca del Seminari. Allí encara s’hi conserven els llibres de temàtica no mariana del fons de l’Acadèmia Mariana. 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn