ACADÈMIA MARIANA

6 febrer 2015
Categoria/es: Acadèmia Mariana

CONCURS DE LES ACADÈMIES PONTIFÍCIES

L’Acadèmia Pontifícia Romana d’Arqueologia i l’Acadèmia Pontifícia Cultorum Martyrum promouen el Concurs per al Premi de les Acadèmies Pontifícies 2015, amb una dotació de 20.000 €. Hi poden participar Institucions religioses o laiques i joves estudiosos, quina investigació o activitat contribueixi de manera rellevant al desenvolupament de les ciències historicoreligioses i de l’humanisme cristià. Les obres proposades haurien de tenir com a àmbit d’investigació l’Arqueologia, la Història de l’Església i el Culte dels Màrtirs.

Els interessats han d’enviar els treballs abans del 30 d’abril de 2015 a : 

Premio de las Academias Pontificias, Consejo Pontificio de la Cultura, Via de la Conciliazione, 5 – 00193 ROMA.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn