ACADÈMIA MARIANA

28 juliol 2012
Categoria/es: Acadèmia Mariana

BASES DEL CERTAMEN LITERARI EN HONOR A LA VERGE BLANCA

Bases del Concurs de Poesia. Certamen Marià en Honor a la Verge Blanca de l’Acadèmia "150è aniversari de la fundació de l’Acadèmia Mariana"

PRIMER.- Els treballs que concorrin a aquest Certamen han de ser originals, escrits en català o castellà i enviats per duplicat al Sr. Secretari de l’Acadèmia Bibliogràfica Mariana, carrer Acadèmia, numero 17 -25002 Lleida, abans de finalitzar el dia 31 del mes d’agost de 2012.

SEGON.- Cada treball portarà la indicació clara del premi al qual es presenti i un lema breu que es repetirà en un altre plec tancat, que contindrà el nom de l’autor, la seva adreça i el seu telèfon. Cada poeta solament es podrà presentar a dos dels premis convocats.

TERCER.- Els poetes premiats seran informats telefònicament per la Secretaria de l’Acadèmia Mariana, que es reserva la propietat de tots els originals premiats en el Certamen. Els treballs no premiats, no es retornaran. Correu electrònic: junta.amariana@lleida.org

QUART.- La Junta Directiva de la Institució nomenarà, en el seu moment, els membres que formaran el jurat.

CINQUÈ.- El jurat tindrà la facultat de resoldre, per unanimitat o majoria, qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

SISÉ.- El resultat del Certamen es donarà a conèixer pels mitjans d’Informació. L’acte de lliurement de premis tindrà lloc el diumenge dia 7 d’octubre de 2012, a l’Acadèmia Mariana.

SETÉ.- El present Certament està dedicats a la Verge Blanca de l’Acadèmia, Patrona de la Ciutat de Lleida, en motiu del 150 è aniversari de la fundació de l’Acadèmia.

VUITÉ.- El Magnificat s’ubica dins del gènere literari comú a tots els himnes i salms d’acció de gràcies. L’originalitat s’ha de posar en l’assimilació personal de Maria de les grans idees bíbliques: la Misericòrdia de Déu, el seu poder, la seva santedat i la seva fidelitat, així com les promeses que Ell va fer als nostres pares, els Patriarques.

NOVÉ.- Els poetes que es presentin han d’escriure amb tota llibertat les seves idees, però tenint en compte que tot el Magníficat resultant de les dotze poesies guanyadores pot ser que sigui musicat, amb melodia popular o un oratori amb orquestra i cors, o les dues modalitats.

Sota la tutela del Consell d’Europa i la UNESCO.

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn